Buletin informativ privind informatiile de interes public in sensul legii 544/2001, conform prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Actele normative

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Curţii de Apel Craiova
 • Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, cu modificările şi completările ulterioare

Programul de funcţionare

Programul de lucru al instituţiei

Luni - Vineri: 08.00-16.00

Programul de lucru cu publicul al Registraturii, al Arhivei civile şi comerciale & al Arhivei penale

Luni - Vineri: 08.15-13.30

Programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice

Luni - Vineri 08.00 - 16.00; Marţi 08.00 - 19.00

Conducerea Curţii de Apel

Preşedinte

Glugă Adrian

Vicepreşedinţi

Mitrache Andrei Cosmin

Berceanu Manuela Cristina

Preşedinţi de secţii

 

Numele şi prenumeleSecţia
Alexandru LilianaSecţia I civilă
Ghiţă Raluca ElenaSecţia II civilă
Anamaria Cristina CercelSecţia contencios administrativ şi fiscal
Crăciunoiu CristinaSecţia Penală și pentru cauze cu minori
Cadea Stelian AurelianSecţia de litigii de muncă şi asigurări sociale
Colegiul de conducere
Numele şi prenumeleCalitatea
Glugă AdrianPreşedinte
Mitrache Cosmin AndreiMembru
Berceanu Manuela CristinaMembru
Ghiţă Raluca ElenaMembru
Alexandru LilianaMembru
Cadea Aurelian StelianMembru
Cercel Anamaria CristinaMembru
Filimon Gabriela CatrinelMembru
Tudor Olteanu Cristiana

Membru

Crăciunoiu Cristina SimonaMembru

 

Contact

Adresa

Strada Constantin Brâncuşi, nr. 5A, cod postal 200136, Craiova, jud. Dolj

Cabinet Presedinte

Telefon: 0351403129

Mail: cacraiova@just.ro

Secretariat

Fax: 0251415600

Registratura

Telefon: 0351403100

Fax: 0351179591

Birou de informare şi relaţii publice

Telefon: 0351403121

Mail: ca-craiova@just.ro*

*Această adresă de e-mail nu poate fi folosită pentru trimiterea de înscrisuri sau cereri la dosarele aflate pe rol ci numai pentru petiţii, sesizări conform OG 27/2002 şi cereri potrivit Legii 544/2001

Modalităţile de contestare a deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
 • Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Numele și prenumele funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice

Cosmin Andrei Mitrache - Purtător de cuvânt

Telefon - 0351403100

Marius Emanuel Plugărescu - Judecător delegat

Telefon - 0351403100

Liviu Mîndrilă - Expert informaţii publice
Florentina Adriana Marcu - Expert informaţii publice

Telefon - 0351403121

Email - ca-craiova@just.ro

Lista documentelor de interes public

În principiu, toate documentele produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel sunt de interes public, cu excepţia registrului de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, precum şi cu excepţia acelora care conţin informaţii exceptate de la liberul acces, cum sunt cele prevăzute de art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Nu se furnizeaza informatiile:

 1. din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 7. a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor