Comunicat Ziua Justitiei 2024.

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Vineri 05 iulie 2024, la sediul Curții de Apel Craiova situat în Craiova, str. Constantin Brâncuși, nr. 5A se va organiza manifestarea anuală intitulată: „Ziua justiției " , instituită în anul 1994, prin Hotărârea nr. 364 a Guvernului României, având menirea de a marca rolul şi importanţa puterii judecătoreşti, ale partenerilor justiţiei, ale tuturor oamenilor legii în încercarea de consolidare a statului de drept. Totodată, această zi constituie un bun prilej pentru consolidarea relaţiilor instituţionale.

Agenda evenimentului include vizitarea principalelor compartimente ale instanţei, prezentarea circuitului unui dosar şi a etapelor procesuale până la soluţionarea unei cauze, persoanelor interesate fiindu-le oferite materiale conţinând informaţii despre funcţionarea sistemului judiciar românesc

În holul central al instituţiei vor fi puse la dispoziţia publicului broşuri de informare  privind: formularea cererilor în faţa Curţii Europene  a  Drepturilor Omului, admiterea în magistratură,  organizarea sistemului judiciar în România, precum şi broşuri de informare care cuprind informaţii concrete şi utile pentru justiţiabili, “Procesul penal pe înțelesul tuturor”, “Drepturi cetățenești” “Modalitatea de soluționare a cererilor” “Orientarea justițiabilului în cadrul instanței de judecată”

Ne revine deosebita onoare de a adresa mass-media invitația de a participa la eveniment. Primirea și înregistrarea participanților se va realiza în intervalul orar ll00 - 1200 în holul central al instituției, urmând ca vizita să se desfășoare până la orele 13.

Curtea de Apel Craiova adresează această invitație și elevilor, studenților, reprezentanților societății civile și tuturor celor interesați să cunoască și să fie bine informați în legătură cu activitatea acestei instituții.

 

         

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

AL CURŢII DE APEL CRAIOVA