Documente

Documentele produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel Craiova
- Registrul general de dosare
- Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative
- Registrul informativ
- Registrul de termene al arhivei
- Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
- Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
- Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
- Registrul de control
- Registrele de evidenţă ale căilor de atac, după cum acestea sunt apeluri sau recursuri şi după cum acestea sunt exercitate în materie civilă, comercială sau penală
- Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul urmăririi penale
- Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
- Registrul de evidenţă a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor autorizate de judecător în cursul urmăririi penale
- Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport. Potrivit legii, acest registru nu este destinat publicităţii.
- Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale
- Registrul sesizărilor privind prelungirea arestării preventive
- Registrul valorilor şi corpurilor delicte
- Registrul de evidenţă a petiţiilor
- Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public
- Mapele de hotărâri în materie civilă, comercială şi penală, după cum sunt pronunţate în primă instanţă, în apel sau în recurs
- Mapele ce cuprind dările de seamă statistice
- Condica şedinţei de judecată
- Condica de corespondenţă
- Opisul alfabetic
- Dosarele privind activitatea de judecată
- Dosarele administrative prevăzute de Nomenclatorul dosarelor