Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces  la dosarul în format electronic, trebuie să comunicaţi instanţei pe rolul căreia se află dosarul la momentul formulării cererii adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.

Cererea dumneavoastră pentru logare în aplicaţie şi comunicare în format electronic a citaţiilor/comunicărilor trebuie însoţită, pe lângă datele menţionate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), de o copie a cărţii de identitate și/sau dovada calității de reprezentant. Cererea poate fi completata si expediata on-line din contul dumneavoastra de utilizator.

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.14/13.04.2022 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Craiova, nu fac obiectul procedurii de scanare următoarele categorii de documente.

Extras hotarare Colegiu de conducere

 

Acces dosar electronic, autentificare e-mail:

DOSAR ELECTRONIC