În conformitate cu prevederile art157. din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM 3243/22.12.2022 s-a stabilit că eliberarea copiilor electonice ale înregistrării şedinţei de judecată se face de grefierul care a participat la şedinţă, în condiţiile legii, cu încuvinţarea completului de judecată.

Pentru situaţii excepţionale ( caz de boală, domiciliul părţii se află la o distanţă mare de sediul instanţei, etc ) Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova a stabilit că se pot comunica prin poştă copii electronice ale înregistrării şedinţei de judecată.

În aceste cazuri sunt necesare următoarele:

  • Cerere;
  • Copie act de identitate;
  • CD inscriptibil ( nou, fără să conţină alte informaţii)