Atributiile compartimentelor

Atribuţiile compartimentelor din cadrul Curţii de Apel Craiova

Grefa, registratura şi arhiva

Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor.

Biroul de informare şi relaţii publice

Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. De asemenea, acesta îndeplineşte obligaţia legală de furnizare din oficiu şi la cerere a informaţiilor prevăzute de lege, de înregistrare şi de repartizare a petiţiilor, precum şi de trimitere în termen a răspunsului la petiţiile adresate Curţii de Apel Craiova.
Biroul este condus de judecătorul desemnat de către preşedintele Curţii, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt.

Compartimentul economico-financiar şi administrativ

Compartimentul economico-financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea localurilor.

Biroul „Personal” funcţionează integrat Compartimentului economico-financiar şi administrativ.
Compartimentul economico-financiar şi administrativ este condus de către managerul economic al instanţei.

Birou de informatică

Biroul de informatică asigură în principal implementarea şi exploatarea în condiţii optime a produselor şi programelor informatice în cadrul instanţei.

Serviciul de documentare

Serviciul de documentare ţine evidenţa legislaţiei, a jurisprudenţei, precum şi gestiunea bibliotecii.

Compartimentul de protecţie a muncii

Compartimentul de protecţie a muncii asigură respectarea dispoziţiilor legii în domeniul securităţii şi a medicinei muncii.

Personalul de serviciu

Personalul de serviciu asigură ordinea, curăţenia, întreţinerea şi paza bunurilor în sediul instanţei.

Sari la conținut