Atributiile judecatorilor

Atribuţiile judecătorilor

a) Atribuţii jurisdicţionale: de a soluţiona cauzele aflate în competenţa de judecată a Curţii de Apel Craiova.

b) Atribuţii administrative: acelea care, potrivit legii, vizează buna desfăşurare a activităţii administrative a instanţei (executări penale şi civile, analiza practicii judiciare, relaţia cu mass-media şi relaţiile publice etc).
Preşedintele, vicepreşedinţii şi Colegiul de conducere al Curţii exercită atribuţiile de conducere a Curţii de Apel Craiova, iar preşedinţii de secţie asigură conducerea celor 4 secţii ale Curţii – a Secţiei I Civile, a Secţiei a II a Civile, a Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal şi a Secţiei Penale şi pentru cauze cu minori . De asemenea, preşedintele şi vicepreşedinţii au, după caz, atribuţii de coordonare sau de control a activităţii instanţelor aflate în raza de competenţă a Curţii de Apel Craiova.

Sari la conținut