Buletinul informativ (L544/2001)

Buletin informativ privind informatiile de interes public in sensul legii 544/2001, conform prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Curţii de Apel Craiova

– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu modificările şi completările ulterioare

2. Programul de funcţionare
Programul de lucru al instituţiei: Luni-Vineri 08.00-16.00
Programul de lucru cu publicul al Registraturii, al Arhivei civile şi comerciale) şi al Arhivei penale : Luni – Vineri 08.15-13.30
Programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice: Luni-Vineri 08.00 – 16.00 ; Marţi 08.00 – 19.00
3. Conducerea Curţii de Apel

Preşedinte:

Numele şi prenumele Atribuţii
Glugă Adrian vizualizare

Vicepreşedinţi:

Numele şi prenumele Atribuţii
Mitrache Andrei Cosmin vizualizare
Berceanu Manuela Cristina vizualizare

Preşedinţi de secţii:

Numele şi prenumele Sectia Atribuţii
Ionescu Gabriela Secţia I civilă vizualizare
Gherghină Lotus Manuela – Delegat Secţia II civilă
Cercel Anamaria Cristina – Coordonator Secţia contencios administrativ şi fiscal
Bunoiu Tamara Carmen Secţia Penală și pentru cauze cu minori
Bunea Lucian Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale

Colegiul de conducere:

Numele şi prenumele Calitatea Atribuţii
Glugă Adrian  preşedinte vizualizare
Mitrache Cosmin Andrei   membru
Berceanu Manuela Cristina   membru
Bunoiu Tamara Carmen   membru
Gherghină Lotus Manuela   membru
Ghiţă Oana   membru
Alexandru Liliana   membru
Bunea Lucian   membru
Ionescu Gabriela   membru

4. Contact
Adresa: str. Constantin Brâncuşi, nr. 5A, cod 200136, Craiova, jud. Dolj

Tel: 0351403129 – Cabinet Presedinte
Tel: 0351403100 – Registratura
Tel: 0251418568 – Departament Arhiva-Registratura
Fax: 0351179591 – Departament Arhiva-Registratura, pentru depunere acte procesuale
Fax: 0251415600 – Secretariat
Mail: cacraiova@just.ro – Cabinet Preşedinte
ca-craiova@just.ro – Birou de informare şi relaţii publice (Această adresă de e-mail nu poate fi folosită pentru trimiterea de înscrisuri sau cereri la dosarele aflate pe rol ci numai pentru petiţii, sesizări conform OG 27/2002 şi cereri potrivit Legii 544/2001)

6. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
– Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
– Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
7. Numele și prenumele funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice

8. Lista documentelor de interes public
În principiu, toate documentele produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel sunt de interes public, cu excepţia registrului de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, precum şi cu excepţia acelora care conţin informaţii exceptate de la liberul acces, cum sunt cele prevăzute de art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
7. Numele și prenumele funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice

Purtător de cuvânt Cosmin Andrei Mitrache

Telefon – 0351403100

Judecător delegat : Marius Emanuel Plugărescu
Telefon – 0351403100

Liviu Mîndrilă – Expert informaţii publice

Florentina Adriana Marcu – Expert informaţii publice
Telefon – 0351403100, interior 113
Email – ca-craiova@just.ro
2. Nu se furnizeaza informatiile:

1. din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

2. privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

3. privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

4. cu privire la datele personale, potrivit legii;

5. privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

6. privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

7. a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor

Sari la conținut