Cereri / formulare tipizate

În conformitate cu prevederile art157. din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM 3243/22.12.2022 s-a stabilit că eliberarea copiilor electonice ale înregistrării şedinţei de judecată se face de grefierul care a participat la şedinţă, în condiţiile legii, cu încuvinţarea completului de judecată, numai părţilor şi reprezentanţilor acestora.
Pentru situaţii excepţionale ( caz de boală, domiciliul părţii se află la o distanţă mare de sediul instanţei, etc ) Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova a stabilit că se pot comunica prin poştă copii electronice ale înregistrării şedinţei de judecată.
În aceste cazuri sunt necesare următoarele:

Cerere;
– copie act de identitate;
– CD inscriptibil ( nou, fără să conţină alte informaţii)


Model cerere eliberare copie hotarare, certificat solutie, copie documente din dosar

Model cerere de studiu dosar – avocat

Model cerere de studiu dosar – parte

Sari la conținut