Documente

Documentele produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel Craiova
– Registrul general de dosare
– Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative
– Registrul informativ
– Registrul de termene al arhivei
– Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
– Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
– Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
– Registrul de control
– Registrele de evidenţă ale căilor de atac, după cum acestea sunt apeluri sau recursuri şi după cum acestea sunt exercitate în materie civilă, comercială sau penală
– Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul urmăririi penale
– Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
– Registrul de evidenţă a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor autorizate de judecător în cursul urmăririi penale
– Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport. Potrivit legii, acest registru nu este destinat publicităţii.
– Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale
– Registrul sesizărilor privind prelungirea arestării preventive
– Registrul valorilor şi corpurilor delicte
– Registrul de evidenţă a petiţiilor
– Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public
– Mapele de hotărâri în materie civilă, comercială şi penală, după cum sunt pronunţate în primă instanţă, în apel sau în recurs
– Mapele ce cuprind dările de seamă statistice
– Condica şedinţei de judecată
– Condica de corespondenţă
– Opisul alfabetic
– Dosarele privind activitatea de judecată
– Dosarele administrative prevăzute de Nomenclatorul dosarelor

Sari la conținut