Informaţii dosare

DOSAR ELECTRONIC

La nivelul Curţii de Apel Craiova există 2 aplicaţii informatice cu ajutorul cărora justiţiabilii pot accesa electronic propriile dosare.

  1. Aplicaţia „INFODOSAR” disponibilă la adresa https://infodosar.curteadeapelcraiova.eu/

Aplicaţia presupune că după înregistrarea dosarului se generează automat parole care se vor comunica părţilor odată cu primul act de procedură.

Folosind parola primită şi accesând secţiunea „INFODOSAR” părţile au posibilitatea vizualizării documentelor din dosar.

Aceeaşi parolă este folosită în toate stadiile procesuale şi nu poate fi schimbată. Părţile au obligaţia de a nu divulga parola.

Facem precizarea că aplicaţia nu permite vizualizarea documentelor din dosarele cu date confidenţiale potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr.16/2017 şi a Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.884/2013 şi nr.614/2015

  1. Aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC” disponibilă la adresa https://doc.curteadeapelcraiova.eu/autentificare

Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces  la dosarul în format electronic, trebuie  să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.

Cererea dumneavoastră pentru logare în aplicaţie şi comunicare în format electronic a citaţiilor/comunicărilor trebuie însoţită, pe lângă datele menţionate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), de o copie a cărţii de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.

Facem precizarea că folosind aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC” se pot accesa şi documentele din dosarele cu date confidenţiale iar baza de date este actualizata in timp real.

 

La nivelul Curtii de Apel Craiova nu vor face obiectul procedurii de scanare urmatoarele documente: Extras hotarare Colegiu de conducere

Informatii referitoare la dosarul electronic

Sari la conținut