Informatii utile

În perioada vacanţei judecătoreşti, 18 iulie – 28 august 2016, activitatea de judecată, precum şi activitatea compartimentelor auxiliare ale Curţii de Apel Craiova se va desfăşura astfel:

– completele special constituite pentru perioada vacanţei, vor soluţiona cauzele urgente sau cele care impun celeritate, conform art. 113 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015.

– activitatea compartimentelor arhivă – registratură este asigurată de către personalul planificat săptămânal şi se desfăşoară in intervalul orar 08.00 – 16.00, iar activitatea cu publicul se desfăşoară între orele 08.30 – 13.30.

În perioada vacantei judecătoreşti, şedinţele de judecata se vor desfăşura astfel:

  • in materie penală, şedinţele de judecata se vor desfăşura in fiecare zi de marți si joi începând cu ora 9.30, având ca stadiu procesual cauze directe și în apel.
  • in materiile contencios administrativ si fiscal, civil I si civil II şedinţele de judecata se vor desfăşura in fiecare zi de marţi, începând cu ora 09.30 pentru secțiile civil I și II și ora 09.30 pentru secția contencios administrativ și fiscal, având ca stadiu procesual cauze directe, în apel si recurs.

Cauzele care nu fac parte din categoria celor urgente sau care nu impun soluţionarea cu celeritate, dar care se depun la instanţă, in timpul vacantei judecătoreşti primesc data certa in aceeaşi zi, la compartimentul arhivă – registratură al Curţii de Apel Craiova, urmând a fi înregistrate şi repartizate în ordinea sosirii, după reluarea activităţii.

Cauzele directe înregistrate în conformitate cu dispoziţiile Noului Cod de Procedură Civilă în perioada vacanţei judecătoreşti, vor fi soluţionate de către judecătorul aflat în activitate conform ordinului de serviciu.

 

 

În conformitate cu prevederile art162. din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM 1375/17.12.2015 s-a stabilit că eliberarea copiilor electonice ale înregistrării şedinţei de judecată se face de grefierul care a participat la şedinţă, în condiţiile legii, cu încuvinţarea completului de judecată, numai părţilor şi reprezentanţilor acestora.
Pentru situaţii excepţionale ( caz de boală, domiciliul părţii se află la o distanţă mare de sediul instanţei, etc ) Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova a stabilit că se pot comunica prin poştă copii electronice ale înregistrării şedinţei de judecată.
În aceste cazuri sunt necesare următoarele:

Cerere;
– copie act de identitate;
– CD inscriptibil ( nou, fără să conţină alte informaţii)


Model cerere eliberare copie hotarare, certificat solutie, copie documente din dosar

Model cerere de studiu dosar – avocat

Model cerere de studiu dosar – parte