Informatii utile

Anunt privind desemnarea candidatului pentru Consiliul Superior al Magistraturii din partea Curtii de Apel Craiova

Ordin de serviciu cu privire la desfasurarea activitatii instantelor judecatoresti incepand cu 09.03.2022

Informare de presă a Consiliului Superior al Magistraturii privind accesul in instanțele judecătorești

Având în vedere contextul epidemiologic actual, reamintim tuturor persoanelor participante la actul de justiţie următoarele:

1.   Accesul în incinta Curţii de Apel Craiova se face cu maxim 15 minute înainte de ora programată pentru strigarea dosarului şi/sau în timpul programului de lucru al serviciului „Registratură”;

2.   Este obligatorie purtarea corespunzătoare a măştii de protecţie pe toată durata prezenţei în instanţă;

3.   Este obligatorie păstrarea unei distanţe minime de 2 metri între persoane şi folosirea materialelor de igienizare puse la dispoziţie de instanţă;

4.   Accesul este interzis în instanţă pentru persoanele care prezintă simptome specifice virusului SARS-CoV-2

Este obligatorie respectarea masurilor generale de protecţie dispuse prin actele legislative în vigoare

Anunt privind organizarea concursului de promovare a judecatorilor in junctii de executie

Anunt referitor la selectia candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene

Hotararea nr. 10 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Craiova

Ordin de serviciu nr. 3/2020

Comunicat privind desfasurarea activitatii in perioada 16 martie – 4 mai 2020

Planul de masuri pentru prevenirea si limitarea efectelor epidemiei determinata de infectarea cu COVID-19

În conformitate cu prevederile art157. din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM 3243/22.12.2022 s-a stabilit că eliberarea copiilor electonice ale înregistrării şedinţei de judecată se face de grefierul care a participat la şedinţă, în condiţiile legii, cu încuvinţarea completului de judecată.
Pentru situaţii excepţionale ( caz de boală, domiciliul părţii se află la o distanţă mare de sediul instanţei, etc ) Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova a stabilit că se pot comunica prin poştă copii electronice ale înregistrării şedinţei de judecată.
În aceste cazuri sunt necesare următoarele:

Cerere;
– copie act de identitate;
– CD inscriptibil ( nou, fără să conţină alte informaţii)


Model cerere eliberare copie hotarare, certificat solutie, copie documente din dosar

Model cerere de studiu dosar – avocat

Model cerere de studiu dosar – parte

Sari la conținut