Informatii utile

Informare de presă a Consiliului Superior al Magistraturii privind accesul in instanțele judecătorești

Având în vedere contextul epidemiologic actual, reamintim tuturor persoanelor participante la actul de justiţie următoarele:

1.   Accesul în incinta Curţii de Apel Craiova se face cu maxim 15 minute înainte de ora programată pentru strigarea dosarului şi/sau în timpul programului de lucru al serviciului „Registratură”;

2.   Este obligatorie purtarea corespunzătoare a măştii de protecţie pe toată durata prezenţei în instanţă;

3.   Este obligatorie păstrarea unei distanţe minime de 2 metri între persoane şi folosirea materialelor de igienizare puse la dispoziţie de instanţă;

4.   Accesul este interzis în instanţă pentru persoanele care prezintă simptome specifice virusului SARS-CoV-2

Este obligatorie respectarea masurilor generale de protecţie dispuse prin actele legislative în vigoare

Anunt privind organizarea concursului de promovare a judecatorilor in junctii de executie

Anunt referitor la selectia candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene

Hotararea nr. 10 din 19 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Craiova

Ordin de serviciu nr. 3/2020

Comunicat privind desfasurarea activitatii in perioada 16 martie – 4 mai 2020

Planul de masuri pentru prevenirea si limitarea efectelor epidemiei determinata de infectarea cu COVID-19

În conformitate cu prevederile art162. din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM 1375/17.12.2015 s-a stabilit că eliberarea copiilor electonice ale înregistrării şedinţei de judecată se face de grefierul care a participat la şedinţă, în condiţiile legii, cu încuvinţarea completului de judecată, numai părţilor şi reprezentanţilor acestora.
Pentru situaţii excepţionale ( caz de boală, domiciliul părţii se află la o distanţă mare de sediul instanţei, etc ) Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova a stabilit că se pot comunica prin poştă copii electronice ale înregistrării şedinţei de judecată.
În aceste cazuri sunt necesare următoarele:

Cerere;
– copie act de identitate;
– CD inscriptibil ( nou, fără să conţină alte informaţii)


Model cerere eliberare copie hotarare, certificat solutie, copie documente din dosar

Model cerere de studiu dosar – avocat

Model cerere de studiu dosar – parte

Sari la conținut