Avantajele medierii

   Cel mai important avantaj al medierii îl reprezintă faptul că părţile pot sa-şi identifice şi să adopte singure soluţiile cele mai apropiate de nevoile şi interesele lor, spre deosebire de judecată şi arbitraj unde soluţia este impusă de un terţ (judecătorul/arbitrul).

   Un alt avantaj important îl reprezintă confidenţialitatea. Mediatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea discuţiilor, el neputând fi citat ca martor referitor la actele sau faptele aflate în cursul medierii(cu excepţia cauzelor penale când mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are acordul prealabil ,expres şi scris al parţilor şi, dacă este cazul, a  celorlalte persoane interesate sau în situaţia ocrotirii interesului superior al copilului : dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă  de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, el este obligat să sesizeze autoritatea competentă).

   Pe de altă parte, nici părţile nu pot folosi ca probe în proces informaţiile aflate în cursul medierii.

   Un alt avantaj al medierii îl reprezintă durata redusă a acesteia(poate să dureze de la câteva zile la câteva luni), dar şi flexibilitatea procedurii, părţile putând conveni cu mediatorul data, ora şi chiar locaţia în care doresc să se desfăşoare medierea.

   Participanţii la procedura medierii beneficiază de o serie de avantaje legale:

-în situaţia în care părţile ajung la un acord, odată cu pronunţarea hotărârii judecătoreşti, la cerere, judecătorul va dispune şi restituirea taxelor de timbru plătite pentru învestirea respectivei instanţe.

– de asemenea, la repunerea pe rol după suspendarea judecăţii civile la cererea părţilor, cererea de repunere pe rol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

– În OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă este prevăzută posibilitatea restituirii sumei plătite ca onorariu mediatorului, dacă anterior sesizării instanţei s-a încercat medierea, dar aceasta nu s-a încheiat printr-o înţelegere, ca şi în cazul în care medierea s-a încercat după sesizarea instanţei, dar anterior primei zile de înfăţişare.

   Pe durata desfăşurării medierii,  prescripţia nu începe să curgă, iar, dacă a început să curgă, ea se suspendă:

  •    pe întreaga durată a negocierilor purtate în scopul rezolvării pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi, însă numai dacă acestea au fost ţinute în ultimele 6 luni înainte de expirarea termenului de prescripţie;
  •    în cazul în care cel îndreptăţit la acţiune trebuie sau poate, potrivit legii ori contractului, să folosească o anumită procedură prealabilă, cum sunt reclamaţia administrativă, încercarea de împăcare sau altele asemenea, cât timp nu a cunoscut şi nici nu trebuia să cunoască rezultatul acelei proceduri, însă nu mai mult de 3 luni de la declanşarea procedurii, dacă prin lege sau contract nu s-a stabilit un alt termen;
Sari la conținut