Procedura de mediere

   Părţile recurg la mediere din proprie iniţiativă sau la recomandarea instanţei de judecată/avocatului, putând să-şi aleagă orice mediator din Tabloul mediatorilor autorizaţi (Tablou afişat în format electronic în holul Curţii de Apel Craiova). Alegerea mediatorului este făcută exclusiv de părţi, existând posibilitatea ca fiecare parte să-şi aleagă un mediator, urmând ca, dacă mediatorii şi părţile sunt de acord, aceştia să co-medieze disputa.

   În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. Medierea nu este obligatorie pentru părţi.

   Părţile pot participa numai la şedinţa de informare, sau pot decide să continue medierea. De asemenea, părţile pot fi însoţite de avocat.

   Procedura medierii este flexibilă, presupunând întâlniri sau discuţii atât între toate părţile participante, cât şi sesiuni separate, în care mediatorul se va întâlni cu fiecare parte, încercând să identifice nevoile lor în rezolvarea disputei.

   Părţile pot să nu ajungă la un acord în cadrul medierii, situaţie în care pot merge la instanţă.

   Dacă ajung la un acord, acestea îl pot prezenta judecătorului care, după ce va verifica legalitatea acestuia, va pronunţa o hotărâre ce va cuprinde întocmai clauzele acordului.

   Părţile pot prezenta acordul de mediere şi notarului care, după ce va verifica legalitatea acestuia, îl va autentifica.

   Acordul de mediere neautentificat(notar/instanţă) are forţa probantă a unui înscris sub semnătură privată.

   Există situaţii când acordul de mediere trebuie să îmbrace obligatoriu forma autentică: atunci când se convine tranferul dreptului de proprietate asupra imobilelor sau ori de câte ori legea prevede ca o condiţie de validitate forma autentică.

   În cauzele civile, pe durata desfăşurării medierii, părţile pot solicita suspendarea judecării cauzei, în condiţiile art. 242 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. Cursul perimării este suspendat pe toată durata desfăşurării procedurii medierii, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

   Cererea de repunere pe rol este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

   În cauzele penale, medierea poate avea loc înaintea începerii procesului penal, pe parcursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii.

a)   în situaţia în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată.

b)   în situaţia în care procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe perioada desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

c)    în cazul în care medierea se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, ca urmare a prezentării de către părţi a contractului de mediere.

Suspendarea durează până la momentul când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de Legea nr. 192/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea copiei după Procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere prin care se constată că părţile nu s-au împăcat( pe care mediatorul are obligaţia să-l comunice organului judiciar) sau, dacă acesta nu se comunică de către mediator, la expirarea termenului de 3 luni prevăzut de lege

Sari la conținut