Tipuri de litigii

Tipuri de litigii ce pot fi mediate

   Potrivit art. 2 din Legea nr.192/2006, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevazute de lege.

   Prevederile Legii nr. 192/2006 sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achizitionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevazute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

   Pot fi supuse medierii şi conflictele de drepturi din cadrul litigiilior de muncă.

   În consecinţă, pot fi mediate litigii cum ar fi:

–         civile – partaje succesorale, revendicări, litigii privind posesia, dreptul de servitute, locaţiunea;

–         de familie – divorţ, stabilire domiciliu minor, pensie de întreţinere, partaj bunuri comune;

–         litigii cu profesionişti – somaţii de plată, pretenţii, excludere/retragere asociat;

–         penale – lovirea sau alte violenţe – art. 180 C.pen; vătămarea corporală – art. 181C.pen.; vătămarea corporală din culpă – art. 181 alin. (1) si (3)C.pen.; violarea de domiciliu – art. 192 alin (1)C.pen.; violul – art. 197 alin. (1)C.pen.; furtul pedepsit la plângerea prealabilă – art. 210C.pen.; abuzul de încredere – art. 213C.pen.; gestiunea frauduloasă – art. 214C.pen.; distrugerea – art. 217 alin. (1)C.pen.; abandonul de familie – art. 305C.pen.; nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor – art. 307C.pen.; tulburarea folosinţei locuinţei – art. 320C.pen;

–         litigii de muncă – drepturi băneşti, desfacerea contractului individual de muncă.

      Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care parţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege. De exemplu, nu poate fi mediat un litigiu privind stabilirea de paternitate, această acţiune având caracter strict personal.

Sari la conținut