Componenţă compartimente auxiliare

DENUMIRE SECŢIE CONDUCĂTOR COMPONENŢĂ
SECŢIA I CIVILĂ Gref. şef CREŢAN CARMEN
componenta sectia
SECŢIA II CIVILĂ Gref. şef PASCU LUCIANA componenta sectia
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Gref. şef CIONTU VIOLETA componenta sectia
SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI Gref. şef LUNGU NICOLETA componenta sectia

Prim-grefier BARBU ION

Serviciul documentare juridică: ENCULESCU CONSTANTINA

Serviciul statistică: grefier statistician IILMAS ARIF

Manager public: DORAN MIHAIL

Consilier juridic: AXENTE FLORENTINA

Psiholog: VASILESCU CONSTANTIN

Inginer constructor: STANCU MIRCEA SABIN

Compartimente auxiliare:

DENUMIRE
CONDUCĂTOR COMPONENŢĂ
BIROU INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Jud. ŞELEA MIRCEA MUGUREL
componenta
BIROU IT ŢĂNDĂREANU CLAUDIU-ŞTEFAN
componenta
COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ Gref. arh. şef GAVRILĂ MARINELA
componenta
DEPARTAMENTUL ECONOMIC-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV
Manager ec. MARCU SORIN
componenta