Componenţă compartimente auxiliare

DENUMIRE SECŢIE CONDUCĂTOR COMPONENŢĂ
SECŢIA I CIVILĂ Gref. şef PASCU LUCIANA
componenta sectie
SECŢIA II CIVILĂ Gref. şef ENCULESCU DANIEL
componenta sectie
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Gref. şef GRIGORIE LĂCRĂMIOARA
componenta sectie
SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI Gref. şef LUNGU NICOLETA componenta sectie
SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Gref. şef CREŢAN CARMEN componenta sectie

Prim-grefier BARBU ION

Serviciul documentare juridică: ENCULESCU CONSTANTINA

Serviciul statistică: grefier statistician IILMAS ARIF

Manager public: DORAN MIHAIL

Consilier juridic: AXENTE FLORENTINA

Inginer constructor: STANCU MIRCEA SABIN

Compartimente auxiliare:

DENUMIRE
CONDUCĂTOR COMPONENŢĂ
BIROU INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Jud. PLUGĂRESCU MARIUS EMANUEL
componenta
BIROU IT ŢĂNDĂREANU CLAUDIU-ŞTEFAN
componenta
COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ Gref. arh. şef GAVRILĂ MARINELA
componenta
DEPARTAMENTUL ECONOMIC-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV
Manager ec. MARCU SORIN
componenta
Sari la conținut