Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Curtea de Apel Craiova este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Astfel, numărul de înregistrare ca operator de date conform art. 24 alin. 2 din Legea nr. 677/2001 ale Curţii de Apel Craiova este:
3994 – pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în materie penală, în materie civilă şi resurse umane.

Sari la conținut