Pagina principală


Curtea de Apel Craiova a început să funcţioneze în anul 1993 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.Sediul curţii se află în oraşul Craiova, oraş cu vechi atestări istorice ce este situat în centrul Olteniei, denumit şi “capitala Olteniei”. Până în anul 2011 Curtea şi-a deşfăşurat activitatea în “casa Băilişteanu” situată pe B-dul Nicolae Titulescu, monument istoric cu o valoare artitecturală deosebită.

În prezent, Curtea are un sediu nou, modern, situat pe str. Constantin  Brâncuşi, nr. 5A.  Curtea are 5  săli de judecată, accesul la 4 dintre săli (sălile secţiilor civile şi de contencios administrativ şi fiscal) făcându-se prin holul central al clădirii, iar sala de judecată şi birourile pentru Secţia penală se află în aripa din dreapta a clădirii.

Configuraţia de ansamblu a noii clădiri este de natură să asigure acces şi fluxuri separate pentru personalul instanţei, justiţiabili, deţinuţi şi compartimentele auxiliare ale Curţii de Apel Craiova, un număr de 5 săli de judecată precum şi un număr corespunzător de birouri pentru personalul curţii de apel, asigurându-se o suprafaţă utilă de aproximativ 2400 mp din totalul de 4443mp, pe care se află 3 corpuri de clădiri, drum de acces şi parcare.

Pentru asigurarea unei bune colaborări cu justiţiabilii şi consolidarea respectului reciproc între Justiţie şi aceştia, Curtea de Apel Craiova a conceput o strategie centrată pe informarea cetăţenilor. In holul central al Curţii se află  un ghişeu de informaţii, două puncte de informare amplasate în dreapta holului, şase infochioşcuri unde orice justiţiabil poate consulta situaţia dosareler aflate pe rolul instanţelor din raza de competenţă a Curţii de Apel.

În raza de competenţă a Curţii de Apel Craiova sunt arondate patru tribunale, respectiv: Tribunalul Dolj, Tribunalul Gorj, Tribunalul Mehedinţi şi Tribunalul Olt.

În cadrul instanţei îşi desfăşoară activitatea 93 de judecători alături de personalul auxiliar de specialitate, funcţionari publici şi personal contractual, repartizaţi în raport de volumul de activitate şi natura cauzelor în 4 secţii:

– Secţia I civilă

– Secţia a II-a civilă

– Secţia penală şi pentru cauze cu minori

– Secţia contencios administrativ şi fiscal