Legislatie

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

        –   Constituţia României

–    Legea nr.303/2022 privind statutul magistraţilor

–    Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară

–    Legea nr.305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii

–   Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.328/2005

–   Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

–   Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.145/2005

–   Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3243 din 22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii

–  ORDIN nr. 26 din 11 ianuarie 2022pentru aprobarea Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice

–  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ

–   Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

–   H.G nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

–   Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD)

–   Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

–   Legea nr.233/2002 privind aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

–   OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

–   Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.482/01.06.2012 cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.573/06.05.2014 și nr.1376 din 17 decembrie 2015

Sari la conținut