Organizare si calendar

MODEL CERERE INSCRIERE CONCURS


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE GREFIER STATISTICIAN CU STUDII SUPERIOARE LA CURTEA DE APEL CRAIOVA

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt desfasurare probe

Rezultate proba practica

Barem proba scrisa


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR LA INSTANTELE JUDECATORESTI

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt sustinere probe

Barem proba scrisa

Proces verbal contestatii barem

Rezultate proba scrisa

Solutionare contestatii nota proba scrisa

Rezultate sustinere proiect

Tabel final clasificare candidati

Tabel candidati declarati admisi


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT

Anunt

Proces verbal


CONCURS PENTRU DEFINITIVARE IN FUNCTII VACANTE A PERSONALULUI AUXILIAR INCADRAT PE BAZA DE CONCURS, PE PERIOADA DETERMINATA, PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA

Rezultate concurs definitivare 16 dec 2022

Lista candidatilor

Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA DE MUNCITOR (PERSONAL CONTRACTUAL – FOCHIST) LA JUDECATORIA TG. JIU

Rezultat final concurs

Rezultate proba practica

Rezultate finale proba scrisa

Rezultat contestatie

Rezultat selectie dosare

Anunţ afişat azi 12.10.2022


ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, GRAD DEBUTANT, DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI OLT

Rezultate finale

Rezultatul probei interviu

Rezultat selectie dosare

Anunţ afişat azi 12.07.2022

Rezultate proba scrisa


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR LA INSTANTELE JUDECATORESTI

Tabel final al candidatilor declarati admisi

Rezultate finale

Rezultate sustinere proiect

Proces verbal nedepunere contestatii la proba scrisa

Rezultate proba scrisa

Anunt cu privire la desfasurarea probei pentru sustinerea proiectelor

Proces verbal privind contestatiile la barem

Erata barem

Barem proba scrisa

Lista finala a candidatilor

Tabel privind solutionarea contestatiilor

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Calendar

Anunt


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT LA INSTANTELE JUDECATORESTI

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Calendar

Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE SPECIALIST IT, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI

Repartizarea pe posturi

Rezultate finale

Rezultate proba practica

Barem proba practica

Rezultate proba scrisa

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt

Barem proba scrisa


EXAMEN PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE, IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IN CADRUL ACELEIASI INSTANTE

Tabel cu rezultate

Barem proba scrisa

Barem proba practica

Tabel rezultate contestatii

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplimesc conditiile legale de participare la examen

Anunt


EXAMEN PENTRU PROMOVAREA DIN FUNCTIA DE GREFIER CU STUDII MEDII IN CEA DE GREFIER CU STUDII SUPERIOARE

Tabel cu rezultate

Barem proba scrisa

Barem proba practica

Tabel rezultate contestatii

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la examen

Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PERSONAL CONEX (APROD), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA JUDECATORIA NOVACI

Tabel de clasificare

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT PE PERIOADA NEDETERMINATA DE MUNCITOR (PERSONAL CONTRACTUAL – INSTALATOR) DE LA TRIBUNALUL GORJ

Tabel final de clasificare

Tabel de clasificare a candidatilor la proba practica

Tabel de clasificare a candidatilor la proba scrisa

Anunţ afisat azi 08.02.2022

Rezultat selecţie dosare


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADA DETERMINATA LA INSTANTELE JUDECATORESTI

Tabel final

Rezultate concurs, dupa solutionarea contestatiilor

Anunt modificare lista posturi scoase la concurs

Tabel de clasificare a candidatilor la proba scrisa in ordinea descrescatoare a mediilor

Barem proba scrisa

Proces verbal afisare barem

Rezultate proba practica

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Tematica

Anunt


CONCURS PROMOVARE FUNCTII DE CONDUCERE GREFIERI 9-12 NOIEMBRIE 2021

Tabel candidati declarati admisi

Erata tabel medii finale

Tabel final de clasificare a candidatilor

Erata rectificare tabel note proiect

Rezultatele obtinute la sustinerea proiectului

Rezultate proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor

Rezultate proba scrisa

Proces verbal privind contestatiile la barem

Programare sustinere proiect

Barem proba scrisa

Anunt privind sustinerea proiectelor referitoare la exercitarea atributiilor manageriale

Proces verbal contestatii la lista candidatilor admisi/respinsi in urma indeplinirii conditiilor de participare

Lista rectificata

Erata

Anunt sustinere proba scrisa

Lista candidatilor admisi/respinsi in urma indeplinirii conditiilor de participare

Anunt concurs

Calendar

Anunt privind modificarea listei posturilor scoase la concurs


ANUNT  PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER, GRAD SUPERIOR, DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI OLT

Rezultat final

Rezultat proba interviu

Rezultat proba scrisa 

Rezulat selectie dosare

Anunţ afişat azi 04.10.2021-Consilier superior


ANUNT  PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, GRAD DEBUTANT, DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI OLT

Rezultatul probei scrise

Rezultat selectie dosare 

Anunţ afisat azi 04.10.2021-Consilier achiziţii publice, gradul debutant


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER ARHIVAR, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI, DIN DATA DE 03 SEPTEMBRIE 2021

Anunt – afisat 12.08.2021

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Tabel final al candidatilor admisi sa sustina concursul din data de 03 septembrie 2021 dupa solutionarea contestatiilor

Barem proba practica

Rezultate proba practica

Barem proba scrisa

Tabel de clasificare a candidatilor

Rezultate finale dupa contestatii

Repartizare candidati admisi


ANUNT  PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, GRAD DEBUTANT, DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI MEHEDINTI

Anunt – afisat 23.04.2021

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultate finale


ANUNT  PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, GRAD DEBUTANT, DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI OLT

Anunt – afisat azi 26.02.2021

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultate finale


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADA DETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI, DIN DATA DE 06 APRILIE 2021

Anunt

Modificare lista posturi vacante

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

ANUNT privind sustinerea probei practice

Rezultate proba practica

Barem proba scrisa

Proces verbal barem

Rezultate concurs grefieri 6 aprilie 2021

Tabel nominal cu rezultatele dupa solutionarea contestatiilor

Tabel final


CONCURS PENTRUI OCUPAREA UNUI POST DE SOFER, PERIOADA NEDETERMINATA, LA JUDECATORIA CARACAL

Anunt

Lista candidati

Tabel de clasificare a candidatilor

Tabel final


EXAMEN PENTRU PROMOVAREA DIN FUNCTIA DE GREFIER CU STUDII MEDII IN CEA DE GREFIER CU STUDII SUPERIOARE

Anunt

Lista candidati 

Anunt privind desfasurarea probelor

Barem proba scrisa

Rezultate examen de promovare

Tabel final


EXAMEN PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE, IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE IN CADRUL ACELEIASI INSTANTE

Anunt

Lista candidati 

Erata

Tabelul cu rezultatele contestatiilor

Anunt privind desfasurarea probelor

Barem proba scrisa

Rezultate examen de promovare

Tabel final


CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – FUNCTIONARI PUBLICI

Anunt

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat proba interviu

Rezultat final


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE  GREFIERI SI GREFIERI ARHIVARI

Anunt

Calendar desfasurare concurs

Lista candidatilorr care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt privind sustinerea probelor

Barem proba scrisa

Proces verbal de afisare a baremului de corectare

Proces verbal barem

Rezultate proba scrisa

Tabel cu rezultatele la sustinerea proiectului

Tabel final de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere


ANUNT  PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR PUBLICE VACANTE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI OLT

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de functionari publici – Tribunalul Olt

Anunt – afisat azi 18.12.2020

Rezultatul probei scrise – Afişat azi 21.01.2021 orele 10.30

Rezultatul probei interviu – Afişat azi 25.01.2021 orele 15.30

Rezultate finale functionari publici


TRANSFER LA CERERE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL CURTII DE APEL CRAIOVA

Anunt – afisat azi 09.12.2020

Proces verbal selecţie dosare

Anunţ interviu

Proces verbal rezultat interviu


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI, DIN DATA DE 19 IANUARIE 2021

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt sustinere proba practica

Rezultate proba practica

Barem corectare proba scrisa

Anunt privind solutionarea contestatiilor la barem

Proces verbal solutionare contestatii

Rezultatele concursului

Rezultate concurs dupa solutionarea contestatiilor

Tabel cu repartizarea candidatilor admisi

 


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CONEX (APROD SI AGENT PROCEDURAL), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI – CURTEA DE APEL CRAIOVA, JUDECATORIA CRAIOVA, JUDECATORIA TARGU JIU, JUDECATORIA CORABIA, JUDECATORIA MOTRU

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs

Proces verbal afisare criterii de evaluare agent procedural

Proces verbal afisare criterii evaluare proba practica aprod

Tabel clasificare candidati concurs agent procedural

Tabel clasificare concurs aprod


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA DE MUNCITOR (PERSONAL CONTRACTUAL) DE LA TRIBUNALUL OLT, JUDECATORIA CARACAL, JUDECATORIA NOVACI SI JUDECATORIA CALAFAT

Anunt

Rezultat selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Solutionare contestatii

Tabel de clasificare proba scisa dupa solutionarea contestatiilor

Tabel de clasificare a candidatilor la proba practica

Tabel final de clasificare a candidatilor


ANUNT TRANSFER LA CERERE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI OLT

Anunt

Proces verbal selecţie dosare

Anunţ interviu

Proces verbal interviu


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR ORGANIZAT IN DATA DE 30 MARTIE 2020

Anunt

Anunt suspendare concurs

Anunt reluare concurs

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi in urma verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs

Tabel privind solutionarea contestatiilor

Lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs

Anunt sustinere probe

Anunt sustinere proba scrisa

Barem de corectare

Proces verbal barem definitiv

Rezultate proba scrisa

Rezultate sustinere proiect

Tabel final de clasificare a candidatilor


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CONEX (APROD SI AGENT PROCEDURAL), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI – CALAFAT, MOTRU, CORABIA, ORSOVA

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc / nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt amanarea sustinerii probei practice

Anunt reluare concurs

Proces verbal de afisare a criteriilor de evaluare aprod la Judecatoria Calafat si Judecatoria Motru

Proces verbal de afisare a criteriilor de evaluare agent procedural la Judecatoria Corabia si Judecatoria Orsova

Tabel de clasificare a candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex – aprod

Tabel de clasificare a candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex – agent procedural

Solutionare contestatie – agent procedural

Solutionare contestatie – aprod


ANUNT TRANSFER LA CERERE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI OLT

Anunt

Proces verbal selecţie dosare

Anunţ interviu

Proces verbal interviu


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA DE MUNCITOR (PERSONAL CONTRACTUAL) DE LA TRIBUNALUL OLT, JUDECATORIA CALAFAT SI TRIBUNALUL DOLJ

Tabel de clasificare a candidatilor

Tabel de clasificare a candidatilor privind proba practica

Tabel de clasificare a candidatilor dupa solutionarea contestatiilor

Tabel de clasificare a candidatilor privind proba scrisa

Rezultatul selectiei dosarelor

Anunt afisat azi 06.11.2019


ANUNT TRANSFER LA CERERE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI MEHEDINTI

Anunt

Proces verbal selectie dosare

Anunt interviu

Rezultat interviu


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER STUDII MEDII, PE PERIOADA NEDETERMINATĂ, LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI DIN DATA DE 10 DECEMBRIE 2019.

Anunt concurs – 10 decembrie 2019.

Lista candidatilor care indeplinesc / nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 10 decembrie 2019.

Tabel cu rezultatele la proba practica

Barem proba scrisa

Proces verbal solutionare contestatii la barem.,

Tabel nominal cu rezultatele concursului in ordinea descrescatoare a mediilor.

Tabel nominal cu rezultatele concursului dupa solutionarea contestatiilor.

Tabel final cu candidatii declarati admisi, repartizati in limita posturilor scoase la concurs.


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE EXECUTIE A PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE LA INSTANTE SUPERIOARE DIN DATA DE 21 NOIEMBRIE 2019

Anunt.

Lista candidatilor declarati admisi / respinsi la concursul de promovare in functii de executie la instantele superioare – 21 noiembrie 2019.

Rezultatele contestatiilor formulate la lista privind verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilot de participare la concurs

Barem proba practica.

Barem proba scrisa.

Tabel cu rezultatele obtinute la proba practica.

Tabelul cu rezultatele obtinute la proba scrisa.

Tabel cu rezultatele contestatiilor formulate la notele obtinute la proba scrisa.

Tabelul de clasificare a candidatilor. 

 


CONCURS DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE CONDUCERE, RESPECTIV MANAGER ECONOMIC, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL OLT

Rezultate finale – afisat azi 03.10.2019 ora 15.00

Rezultat proba interviu, afisat azi 02.10.2019 ora 14.30

Rezultat proba scrisa – afisat azi 02.10.2019 ora 13.00

Anunt – afisat azi 30.08.2019 ora 08.30

Rezultatul selectiei dosarelor – afisat azi 23.09.2019 ora 14.00


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE, RESPECTIV CONSILIER GRAD PRINCIPAL (ECONOMIST), PE PERIOADA DETERMINATA, IN CADRUL D.E.F.A. AL TRIBUNALULUI OLT ORGANIZAT IN DATA DE 26.08.2019

Anunt – afisat azi 12.08.2019 ora 09.00

Rezultatul selectiei dosarelor – afisat azi 20.08.2019 ora 12.30

Rezultatul probei scrise – afisat azi 26.08.2019 ora 13.00

Rezultatul probei interviu – afisat azi 28.08.2019 ora 12.00

Rezultate finale – afisat azi 29.08.2019 ora 13.00


Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare, perioada determinata, la instantele judecatoresti din data de 3 septembrie 2019.

Anunt

Lista condidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 3 septembrie 2019 pentru ocuparea posturilor vacante de grefier pe perioada determinata.

Rezultate proba practica

Barem proba scrisa

Proces verbal – barem definitiv proba scrisa

Tabel nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a mediilor.

Tabel nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a mediilor, dupa solutionarea contestatiilor.

Tabel final cu candidatii declarati admisi, repartizati in limita posturilor scoase la concurs, conform mediei obtinute si optiunilor pe post exprimate.


EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTANTELOR JUDECATORESTI ORGANIZAT IN DATA DE 05 SEPTEMBRIE 2019

Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE, RESPECTIV CONSILIER GRAD PRINCIPAL (ECONOMIST), PE PERIOADA DETERMINATA, IN CADRUL D.E.F.A. AL TRIBUNALULUI OLT

Anunt – afisat azi 24.06.2019 ora 09.00

Rezultatul selectiei dosarelor


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER ARHIVAR PE PERIOADA DETERMINATA LA TRIBUNALUL GORJ SI JUDECATORIA BALS DIN DATA DE 6 IUNIE 2019

Anunt, publicat 17 mai 2019

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 6 iunie 2019 pentru ocuparea posturilor vacante de grefier arhivar la Tribunalul Gorj si Judecatoria Bals.

Tabelul candidatilor declarati admisi / respinsi la proba practica.

Barem proba scrisa.

Tabelul de clasificare a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor de grefier arhivar la Tribunalul Gorj si Judecatoria Bals.

Tabelul final de clasificarea a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor de grefier arhivar la Tribunalul Gorj si Judecatoria Bals

Repartizarea pe posturi


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD PE PERIOADA DETERMINATA LA TRIBUNALUL GORJ SI JUDECATORIA VANJU MARE DIN DATA DE 6 IUNIE 2019

Anunt, publicat 17 mai 2019

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Criterii de evaluare.

Tabel de clasificare a candidatilor.

Tabel final de clasificare a candidatilor


CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE CONDUCERE, RESPECTIV MANAGER ECONOMIC, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL OLT

Anunt, afisat azi 10.05.2019 ora 08.30

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul contestatiilor depuse in urma probei scrise

Rezultate finale


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR CE SE VA DESFASURA IN PERIOADA 03-07 IUNIE 2019

Anunt si calendar concurs.

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Completare la lista candidatilor declarati admisi/respinsi la concursul de promovare in functii de conducere a personalului auxiliar de specialitate din perioada 3 – 7 iunie 2019.

Anunt liste finale.

Barem de notare la proba scrisa.

Proces verbal – barem definitiv proba scrisa.

Anunt referitor la sustinerea proiectului.

Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa

Proces verbal privind solutionarea contestatiilor

Tabel cu rezultatele obtinute la sustinerea proiectului

Tabel final de clasificare


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT CE SE VA DESFASURA IN PERIOADA 03-07 IUNIE 2019

Anunt si calendar concurs

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Anunt liste finale.


CONCURS DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE MANAGER ECONOMIC LA CURTEA DE APEL CRAIOVA

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultat contestatie – afisat azi 06.05.2019 ora 12.00

Rezultatul probei scrise – afisat azi 10.05.2019 ora 15.30

Rezultatul probei interviu, afisat astazi 15.05.2019, ora 15.30

Rezultate finale – afisat azi 17.05.2019 ora 09.30


CONCURS DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE MANAGER ECONOMIC LA TRIBUNALUL MEHEDINTI

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultate finale


EXAMEN PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR LA TRIBUNALUL OLT – CONSILIER JURIDIC, ORGANIZAT  IN DATA DE 15.01.2019

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultat final examen


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE APROD (PERSONAL CONEX), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA JUDECATORIA SLATINA, DIN DATA DE 21 IANUARIE 2019

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Criterii de evaluare

Tabel de clasificare a candidatilor

Tabelul final al candidatilor declarati admisi

Repartizarea pe posturi a candidatilor declarati admisi

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE SOFER (PERSONAL CONEX), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI, DIN DATA DE 22 IANUARIE 2019

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs

Criterii de evaluare

Tabel de clasificare a candidatilor

Tabelul final al candidatilor declarati admisi

Repartizarea pe posturi

ANUNT TRANSFER LA CERERE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL TRIBUNALULUI GORJ

Proces verbal interviu

Anunt interviu

Proces verbal selectie dosare

Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE CONDUCERE, RESPECTIV MANAGER ECONOMIC, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL GORJ

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant de manager economic la Tribunalul Gorj din data de 07.12.2018

Rezultatul probei interviu

Rezultate finale la concursul de ocupare a postului vacant de manager economic la Tribunalul Gorj.


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE SPECIALIST IT – PERIOADA NEDETERMINATA – LA TRIBUNALUL GORJ, TRIBUNALUL MEHEDINTI SI JUDECATORIA DR. TR. SEVERIN

Tabelul final al candidatilor declarati admisi

Notele obtinute la concurs, dupa solutionarea contestatiilor

Proces verbal – comisia de solutionare a contestatiilor

Notele obtinute la concurs

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de participare la concursul din data de 19.11.2018

Anunt


CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE EXECUTIE CLASA I GRADUL SUPERIOR – INGINER CONSTRUCTOR – PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA CURTEA DE APEL CRAIOVA

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul contestatiilor depuse in urma selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu.

 


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE CONDUCERE, RESPECTIV MANAGER ECONOMIC, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL MEHEDINTI SI TRIBUNALUL OLT

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor la Tribunalul Mehedinti

Rezultatul selectiei dosarelor la Tribunalul Olt

Rezultatul contestatiei depuse in urma selectiei dosarelor la Tribunalul Olt

Rezultatul probei scrise


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE GREFIER ARHIVAR STUDII MEDII LA JUDECATORIA CRAIOVA SI JUDECATORIA CORABIA DIN DATA DE 21 SEPTEMBRIE 2018

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de participare la concursul din data de 21 septembrie 2018 pentru ocuparea posturilor vacante de grefier arhivar la Judecatoria Craiova si Judecatoria Corabia.

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de participare la concurs, dupa solutionarea contestatiei

Tabelul de clasificare a candidatilor la proba practica

Barem proba scrisa

Tabel cu rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar – 21 septembrie 2018

Tabelul final al candidatilor declarati admisi dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor.


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE CONDUCERE, RESPECTIV MANAGER ECONOMIC, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL GORJ

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul contestatiilor


ANUNT TRANSFER LA CERERE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI ECONOMIC FINANCIAR AL CURTII DE APEL CRAIOVA

Anunt

Proces verbal privind selectia dosarelor

Anunt interviu

Proces verbal Interviu


CONCURS PENTRU PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – FUNCTIONARI PUBLICI – 12 SEPTEMBRIE 2018.

Anunt

Rezultat selectie dosar


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI, DIN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2018

Anunt.

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 20 septembrie 2018, pentru ocuparea posturilor de grefier studii superioare pe perioada nedeterminata la instantele judecatoresti.

Tabel cu rezultatele obtinute la proba practica

Barem provizoriu proba scrisa

Proces verbal privind modul de solutionare a contestatiilor formulate la baremul de corectare proba scrisa

Proces verbal de ramanere definitiva a baremului

Tabelul nominal cu rezultatele concursului

Tabel nominal cu rezultatele concursului dupa solutionarea contestatiilor

Tabel final cu candidatii declarati admisi


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADA DETERMINATA LA INSTANTELE JUDECATORESTI, DIN DATA DE 19 IUNIE 2018.

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 19 iunie 2018 pentru ocuparea posturilor de grefier – studii superioare pe perioada determinata.

Rezultate proba practica

Barem provizoriu proba scrisa.

Barem definitiv de corectare la proba scrisa a concursului de grefieri pe perioada determinata din data de 19 iunie 2018.

Tabelul nominal cu rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor de grefier studii superioare din data de 19 iunie 2018.

Tabelul nominal cu rezultatele concursului din data de 19 iunie 2018, in ordinea descrescatoare a mediilor, dupa solutionarea contestatiilor.

Tabel final cu candidatii declarati ADMISI in limita posturilor scoase la concurs.


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE GREFIER ARHIVAR, PE PERIOADA DETERMINATA, LA TRIBUNALUL DOLJ DIN DATA DE 24 MAI 2018

TABELUL FINAL AL CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE GREFIER ARHIVAR LA TRIBUNALUL DOLJ DIN DATA DE 24 MAI 2018

Tabel de clasificare a candidatilor – grefier arhivar

Barem proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant de grefier arhivar la Tribunalul Dolj.

Tabel de clasificare a candidatilor la proba practica

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul din data de 24 mai pentru ocuparea postului vacant de grefier arhivar la Tribunalul Dolj.


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD(PERSONAL CONEX), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA CURTEA DE APEL CRAIOVA SI JUDECATORIA CARACAL.

TABELUL FINAL DE CLASIFICARE A CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD LA CURTEA DE APEL CRAIOVA SI JUDECATORIA CARACAL DIN DATA DE 24 MAI 2018

Tabel de clasificare a candidatilor – aprod

Criterii de evaluare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex(aprod) la CA Craiova si Judecatoria Caracal.

Anunt.

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul din data de 24 mai 2018 pentru ocuparea posturilor vacante de aprod la Curtea de Apel Craiova si Judacatoria Caracal.


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CONEX (SOFER) LA INSTANTELE JUDECATORESTI, DIN DATA DE 24 MAI 2018

Tabel de clasificare a candidatilor declarati admisi

Tabel de clasificare a candidatilor

Comunicat

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs


 

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT ORGANIZAT IN PERIOADA 14-18 MAI 2018.

Anunt

Calendar desfasurare concurs de promvare in functii de conducere a specialistilor IT din perioada 14-18 mai 2018

Lista candidatilor declarati admisi pentru participarea la concursul de promovare in functii de conducere a specialistilor IT din data de 14 mai 2018.

Barem – proba scrisa a concursului de promovare in functia de specialist IT sef.

Proces verbal de afisare a baremelor de corectare.

Barem – proba scrisa – management.

Proces verbal – barem definitiv de evaluare si notare la proba scrisa.

Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa

Tabelul cu rezultatele obtinute la sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor manageriale.

Tabelul final de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a specialistilor IT organizat in perioada 14-18 mai 2018.


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR ORGANIZAT IN PERIOADA 14-18 MAI 2018.

Anunt

Calendar desfasurare concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor din perioada 14-18 mai 2018.

Lista candidatilor admisi pentru participarea la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor din data de 14 mai 2018.

Barem proba scrisa la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor.

 Proces verbal de afisare a baremelor de corectare.

Tabel privind contestatiile la baremul de evaluare si notare la proba scrisa.

Barem de evaluare definitiv in urma solutionarii contestatiilor.

Anunt referitor la sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor manageriale

Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa

Tabelul cu rezultatele obtinute la sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor manageriale.

Tabelul final de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor organizat in perioada 14-18 mai 2018.


CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR PENTRU FUNCTIONARI PUBLICI DE LA INSTANTELE DIN RAZA CURTII DE APEL CRAIOVA

Anunt

 


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII DE APEL CRAIOVA

Tabel final de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a specialistilor IT la instantele judecatoresti

Tabel cu rezultatele obtinute la sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor manageriale specifice functiei pentru care candideaza

Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului de promovare in functii de conducere a specialistilor IT

Proces verbal de afisare a baremului de corectare.

Baremul si variantele de raspuns la subiectele la proba scrisa a concursului de promovare in functia de specialist IT sef.

Lista candidatilor declarati admisi la concursul de promovare in functii de conducere a specialistilor IT din data de 13 – 17 noiembrie 2017.

Anunt

Calendar


CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII  DE APEL CRAIOVA

Tabel final de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor la instantele judecatoresti

Tabel cu rezultatele obtinute la sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor manageriale specifice functiei pentru care candideaza

Tabel cu rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor.

Proces verbal de ramanere definitiva a baremului.

Tabel privind contestatiile la baremul de evaluare si notare la proba scrisa a concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor.

Anunt privind sustinerea proiectului referitor la atributiile manageriale.

Proces verbal de afisare a baremului de corectare.

Barem la concursul pentru promovarea in functii de conducere a grefierilor.

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor din perioada 13 – 17 noiembrie 2017.

Anunt

Calendar

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTIE DE EXECUTIE A PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE LA INSTANTELE SUPERIOARE.

Anunt.

Lista candidatilor declarati admisi la concursul de promovare in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instantele superioare.  

Tabelul cu rezultatele obtinute de candidatii la concursul de promovare in functii de executie a grefierilor la instantele judecatoresti din data de 22 iunie 2017, studii medii

Tabelul cu rezultatele obtinute de candidatii la concursul de promovare in functii de executie a grefierilor la instantele judecatoresti din data de 22 iunie 2017, studii superioare

Proces verbal contestatii.

Tabelul de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de executie a grefierilor la instantele judecatoresti din data de 22 iunie 2017. – STUDII MEDII

Tabelul de clasificare a candidatilor la concursul de promovare in functii de executie a grefierilor la instantele judecatoresti din data de 22 iunie 2017.  – STUDII SUPERIOARE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE CONDUCERE, RESPECTIV MANAGER ECONOMIC, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL GORJ

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE FUNCTIONAR PUBLIC, FUNCTIE DE EXECUTIE, RESPECTIV REFERENT CLASA III, GRADUL SUPERIOR, TREAPTA 1, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL DOLJ

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE AGENT PROCEDURAL LA TRIBUNALUL OLT

Rezultate – tabel de clasificare a candidatilor.

Barem – concurs pentru ocuparea postului de agent procedural la Tribunalul Olt din data de 16 iunie 2017.

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 16 iunie 2017 pentru ocuparea postului vacant de agent procedural la Tribunalul Olt.

Anunt

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE GREFIER ARHIVAR LA JUDECATORIA VANJU MARE

Tabelul final al candidatilor declarati admisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de grefier arhivar la Judecatoria Vanju Mare din data de 16 iunie 2017.

Tabel rezultate .

Barem proba scrisa.

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din 16 iunie 2017 pentru ocuparea postului de grefier arhivar la judecatoria Vanju Mare.

Anunt

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE APROD LA JUDECATORIA DROBETA TURNU SEVERIN

Tabel de clasificare a candidatilor.

Criterii de evaluare candidati.

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din 16 iunie 2017 pentru ocuparea postului vacant de aprod la Judecatoria Drobeta Turnu Severin.

Anunt

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE PERSONAL CONEX LA JUDECATORIA FILIASI

Rezultate – Tabel de clasificare a candidatilor.

Criterii de evaluare a candidatilor.

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 16 iunie 2017 pentru ocuparea postului de agent procedural la Judecatoria Filiasi.

Anunt

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII  DE APEL CRAIOVA

Tabelul candidatilor declarati admisi/respinsi la concursul de promovare in functii de conducere din perioada 15-19 mai 2017.

Anunt

Calendar

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII DE APEL CRAIOVA

Proces verbal

Anunt

Calendar

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER STUDII SUPERIOARE PE PERIOADA DETERMINATA LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2016.

Proces verbal incheiat la data de 19 decembrie 2016 – contestatie la barem.

Proces verbal de afisare a baremelor de corectare.

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 16 decembrie 2016.

Comunicat

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE GREFIER ARHIVAR, PERIOADA DETERMINATA, LA JUDECATORIA CRAIOVA – 16 DECEMBRIE 2016

Tabel de clasificare a candidatilor.

Tabel de clasificare a candidatilor la concursul de ocupare a postului vacant de grefier arhivar la Judecatoria Craiova.

Proces verbal anulare lucrare.

Tabelul candidatilor declarati admisi/respinsi la proba practica a concursului pentru ocuparea postului de grefier arhivar din data de 16 decembrie 2016.

Tabel privind rezultatele contestatiei formulate de candidatii respinsi pentru neindeplinirea conditiilor legale de participare la concursul din data de 13 decembrie 2016.

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 16 decembrie 2016.

Comunicat

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII  DE APEL CRAIOVA

Comunicat

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII DE APEL CRAIOVA

Proces verbal – 15 noiembrie 2016.

Comunicat

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE APROD, PE PERIOADA NEDETERMINATA LA TRIBUNALUL GORJ DIN DATA DE 4 NOIEMBRIE 2016

Lista candidati – concurs aprod 4 noiembrie 2016.

Comunicat

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC DE CONDUCERE, RESPECTIV MANAGER ECONOMIC, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL GORJ, IN PERIOADA 14 NOIEMBRIE – 16 NOIEMBRIE 2016

Comunicat amanare concurs.

Comunicat

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADA DETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI – 2 septembrie 2016

Proces verbal solutionare contestatii barem;

Proces verbal ramanere definitiv barem corectare.

Comunicat

Bibliografia si tematica la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, studii superioare, pe perioada determinata la instantele judecatoresti din data de 2 septembrie 2016

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la consurs

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi la proba practica

Proces verbal de afisare si baremele de corectare la proba scrisa a concursului din 02 septembrie 2016

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A GREFIERILOR LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII  DE APEL CRAIOVA

Proces verbal referitor la contestatiile formulate la baremul de corectare a probei scrise

Anunt reluare concurs promovare.

Anunt suspendare concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor.

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi la concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor din data de 3 iunie 2016.

Anunt

CONCURS DE PROMOVARE IN FUNCTII DE CONDUCERE A SPECIALISTILOR IT LA INSTANTELE JUDECATORESTI DIN RAZA CURTII DE APEL CRAIOVA

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi la concursul de promovare in functii de conducere a specialistilor IT din data de 3 iunie 2016.

Anunt – rectificare

Anunt

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PERSONAL CONEX (SOFER) LA JUDECATORIA CARACAL DIN DATA DE 12 MAI 2016

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de personal conex din data de 12 mai 2016

COMUNICAT

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC (EXPERT CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA CURTEA DE APEL CRAIOVA  – 17 mai 2016

Comunicat

Anunt

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru postul de expert clasa I gradul superior la Curtea de Apel Craiova

Fisa postului

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE GREFIER ARHIVAR, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA JUDECATORIA ORSOVA – 20 aprilie 2016

Comunicat

Lista candidatilor care indeplinesc / nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul pentru ocuparea postului de grefier arhivar pe perioada nedeterminata la Judecatoria Orsova din data de 20 aprilie 2016

Barem de corectare la proba scrisa a concursului de ocupare a postului de grefier arhivar pe perioada nedeterminata la Judecatoria Orsova. – data de 20 aprilie 2016

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE GREFIER ARHIVAR, PE PERIOADA DETERMINATA, LA CURTEA DE APEL CRAIOVA  – 8 aprilie 2016

Comunicat

Lista candidatilor care indeplinesc / nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul pentru ocuparea postului de grefier arhivar pe perioada determinata la Curtea de Apel Craiova din data de 8 aprilie 2016

Barem de corectare la proba scrisa a concursului din data de 8 aprilie pentru ocuparea postului vacant de grefier arhivar, pe perioada determinata, la Curtea de Apel Craiova

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE GREFIER, STUDII SUPERIOARE, PE PERIOADA DETERMINATA, LA JUDECATORIA MOTRU – 12 mai 2016

Proces verbal – contestatii la baremul de corectare.

Barem de corectare – proba scrisa

Lista candidatilor admisi/respinsi la proba practica

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din 12 mai 2016 pentru ocuparea postului de grefier – studii superioare la Judecatoria Motru.

Comunicat

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AGENT PROCEDURAL PE PERIOADA DETERMINATA LA CURTEA DE APEL CRAIOVA – 14 aprilie 2016.

Comunicat

Lista candidatilor ca indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ocuparea postuui de agent procedural la Curtea de Apel Craiova.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER GRADUL II (ECONOMIST), PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA TRIBUNALUL OLT DIN DATA DE 07 MARTIE 2016

Conditii de participare, Bibliografie, Tematica si fisa postului

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru postul de consilier gradul II

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PERSONAL CONEX (AGENT PROCEDURAL) PE PERIOADA DETERMINATA LA CURTEA DE APL CRAIOVA DIN DATA DE 4 MARTIE 2016 – COMUNICAT

Tabel de clasificare a candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de agent procedural.

Barem de corectare la proba practica a concursului pentru ocuparea postului de agent procedural.

Lista candidatilor care indeplinesc / nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul pentru ocuparea postului de personal conex pe perioada determinata la Curtea de Apel Craiova din data de 4 martie 2016.

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE APROD, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA CURTEA DE APEL CRAIOVA DIN DATA DE 29 IANUARIE 2016

Proces verbal de afisare a criteriilor de evaluare

Criterii evaluare

Comunicat

Lista candidatilor care indeplinesc sau nu conditiile legale de participare la concurs

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE FUNCTIONAR PUBLIC (REFERENT CLASA III, GRADUL SUPERIOR, TREAPTA 1) LA CURTEA DE APEL CRAIOVA IN PERIOADA 18 – 21 DECEMBRIE 2015

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MUNCITOR(ELECTRICIAN) LA TRIBUNALUL DOLJ IN DATA DE 23 OCTOMBRIE 2015

Anunt

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul din data de 23 octombrie 2015

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE APROD SI AGENT PROCEDURAL, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA INSTANTELE JUDECATORESTI 16 OCTOMBRIE 2015 – Comunicat privind desfasurarea concursului

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul din data de 16 octombrie 2015

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE APROD, PE PERIOADA NEDETERMINATA, LA JUDECATORIA CARACAL 10 IULIE 2015

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concursul din data de 10 iulie 2015

Comunicat privind desfasurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de aprod pe perioada nedeterminata la Judecatoria Caracal

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, PE PERIOADA DETERMINATA, LA TRIBUNALUL MEHEDINTI 8 MAI 2015

Proces verbal de ramanere definitiva a baremului – 08 MAI 2015

Barem de corectare proba scrisa studii medii studii superioare – 08 MAI 2015

Lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 08 MAI 2015 pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, studii superioare, pe perioada determinata, la instantele judecatoresti

Lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 08 MAI 2015 pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, studii medii, pe perioada determinata, la instantele judecatoresti

Comunicat concurs 8 mai 2015

Concurs de promovare in functii de conducere a grefierilor din data de 20 martie 2015.

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi la concursul in functii de conducere a grefierilor din data de 20 martie 2015

Concurs de promovare in functii de conducere a specialistilor IT din data de 20 martie 2015.

Proces verbal

 

CONCURS – PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER, PE PERIOADA DETERMINATA  din DATA 10 IANUARIE 2015

Barem de corectare definitiv – 10 Ianuarie 2015

Lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din 10 ianuarie 2015

Comunicat – Concurs posturi vacante de grefier pe perioada determinata – 10 ianuarie 2015

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE MUNCITOR LA TRIBUNALUL OLT SI JUDECATORIA CORABIA

Conditii participare

Lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc conditiile legale de participare la concurs – 05 decembrie 2014

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER ARHIVAR ŞEF LA JUDECĂTORIA CRAIOVA

Anunt privind organizarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER ARHIVAR LA INSTANTELE JUDECATORESTI

Forma definitiva a baremului de corectare la proba scrisa

Barem de corectare proba scrisa – 17 oct 2014

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul din data de 17 octombrie 2014

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier arhivar pe perioada nedeterminata la instantele judecatoresti 17 octombrie 2014

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR – TRIBUNALUL MEHEDINTI

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor

Anunt privind organizarea unui concurs in data de 17 octombrie 2014 pentru ocuparea postului de muncitor (electrician) pe perioada nedeterminata la Tribunalul Mehedinti

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE GREFIER ARHIVAR SEF – TRIBUNALUL GORJ

Anunt privind concursul de promovare in functii de conducere a grefierilor – Tribunalul Gorj

Lista candidatilor declarati admisi/respinsi, in urma verificarii indeplinirii conditiilor de participare, la concursul din data de 03 octombrie 2014, pentru ocuparea functiei de grefier arhivar sef la Tribunalul Gorj

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CONEX (SOFER) LA INSTANTELE JUDECATORESTI

Tabelul de clasificare a candidatilor la concursul din data de 03 octombrie 2014

Comunicat privind desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex (sofer) la instantele judecatoresti din data de 03 octombrie 2014

Lista candidatilor care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile legale de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de personal conex (sofer), pe perioada nedeterminata, la Judecatoria Motru 03 octombrie 2014

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE APROD – JUDECATORIA SLATINA

Lista candidatilor care indeplinesc si a celor care nu indeplinesc conditiile legale de particpare la concursul pentru ocuparea postului vacant de aprod 14 iulie 2014

Comunicat – Concurs din data de 14 Iulie 2014 – Ocuparea postului vacant de aprod – Judecatoria Slatina

Sari la conținut